Rada rodziców

Bank Spółdzielczy o/ Czechowice nr rachunku Rady Rodziców:
53 8453 0002 0000 2118 3000 0010