Historia

Historia Przedszkola Publicznego Nr 3 …odległa i ciekawa.

Przedszkole Publiczne Nr3 od wielu, wielu lat jest stałym elementem na mapie dzielnicy Lipowiec. Dziadkowie, rodzice i dzieci z Lipowca odkąd tylko sięgają pamięcią zawsze mieli swoją szkołę i przedszkole. Trudna pozostaje sprawa określenia precyzyjnej daty powstania tej placówki. Zawierucha wojenne brutalnie obeszła się bezcenną historyczną dokumentacją. W zachowanym dzienniku figurują zapisy zajęć z 13 czerwca 1945 roku . Jednak w pierwszej części tego dokumentu pojawiają się również wpisy z kwietnia ,maja i czerwca 1939 roku. Daty naprawdę bardzo odległe, historyczne. Mogą one sugerować, że już w 1939 roku na Lipowcu istniało przedszkole. Faktu tego nie udało się jednak potwierdzić. Więc wspomniana wyżej data 13 czerwca 1945 roku może zostać uznana jako początek istnienia naszego przedszkola. Po zakończeniu wojny, wyzwoleniu Lipowca i okolic w czerwcu 1945 roku nauczycielka Pani Wanda Zolich prowadziła w jednej z sal szkolnych grupę przedszkolną. Zapisane do oddziału były dzieci z roczników 1938, 1939,1941,1942. Rok szkolny zakończono i zamknięto 14 lipca 1945 co zostało potwierdzone podpisem wychowawczyni i ówczesnego kierownika szkoły Pana Józefa Kuchejdy.

Kolejny rok szkolny 1945/46 zainaugurowano uroczystym nabożeństwem dnia 4 września 1945r. Przedszkole mieściło się w sali jadalni ( sala nr 5) w nowym parterowym budynku szkolnym. Po pewnym czasie przeniesiono go do środkowej sali na parterze. Z powodu bardzo ograniczonej powierzchni warunki lokalowe były niezwykle trudne. W czerwcu 1945 roku Pan kierownik Józef Kuchejda zwrócił się o pomoc do rodziców w odbudowie pomieszczeń starego budynku szkoły i przeniesieniu przedszkola. W tych trudnych latach rodzice wspomagali przedszkole dostarczając plony z pól, sadów i ogrodów oraz wykonując pracę remontowe i porządkowe. W roku szkolnym 1946/1947 działalność przedszkola toczyła się już w wyremontowanych pomieszczeniach na parterze budynku starej szkoły.
W roku szkolnym 1947/48 grupę przedszkolną prowadziła również panią Elżbieta Baselides a przedszkolaki zgodnie korzystały z budynku z dziećmi szkolnymi. Przedszkole funkcjonowało w ścisłym powiązaniu z PSP Nr 3 ( Publiczna Szkoła Powszechną ) na Lipowcu co potwierdza treść pieczątki w przedszkolnym dzienniku zajęć ” Przedszkole przy PSP Nr 3 w Czechowicach, powiat bielsko. „
Samodzielną działalność przedszkola datuje się od roku szkolnego1952/1953.
Po opuszczeniu budynku przez uczniów szkoły, którzy otrzymali do dyspozycji rozbudowany, dwupiętrowy budynek na Lipowcu przedszkolaki mogły zająć cały parter budynku z 1899 roku korzystając z dwóch sal zajęć, szatni znajdującej się w holu, ubikacji w tylnej części budynku, kuchni i kancelarii.

Zajęcia na świeżym powietrzu odbywały się w ogrodzie przedszkolnym wyposażonym w piaskownicę, zjeżdżalnię i huśtawki. Znalazło się również miejsce na przedszkolny ogródek warzywny, o który dbały same dzieci. Potrzeby środowiska biegiem lat rosły.
W 1982 roku dyrektor WPRI i RB pan Henryk Borowski zaproponował przeniesienie placówki do części parterowej budynku dawnego hufca pracy przy ulicy Junackiej. Projekt adaptacji budynku na potrzeby przedszkola konsultowany był z przedstawicielem Wydziału Oświaty mgr E. Bułką i dyrektorką przedszkola panią J. Dziech. Po dwóch latach wytężonych prac adaptacyjnych 29 września 1983 roku sale przedszkola przy ulicy Junackiej zapełniły się dziećmi, które wniosły w nie cudowną radość i beztroskę. Dzięki doświadczeniu w zakresie organizacji przedszkoli, stosowania niezawodnych rozwiązań adaptacyjnych i zaangażowaniu wielu ludzi oddano przedszkole funkcjonalne, przestronne gwarantujące dzieciom bezpieczeństwo i komfort.
W nowym budynku mieściły się trzy duże, jasne sale dla 75 dzieci z łazienkami i magazynami na pomoce dydaktyczne, szatnie dla każdej grupy, gabinet lekarski, pokój nauczycielski, kancelaria szerokie, widne hole, obszerne zaplecze administracyjno-kuchenne oraz mieszkanie służbowe dla dozorcy. Na dzieci z 3 grup czekał także plac zabaw z boiskiem asfaltowym i trawiastym. Wszyscy cieszyli się z nowego lokalu ale z nostalgią i żalem żegnali stuletnie mury przy Lipowskiej.

Mijały lata i zmieniały się oczekiwania środowiska dotyczące opieki przedszkolnej dla dzieci. Prężnie rozbudowujące się osiedle Południe, z którym związało swoją przyszłość wielu nowych mieszkańców stanęło ponownie przed problemem niewystarczającej ilości miejsc w przedszkolu przy Junackiej.
W 2009 roku przy wsparciu środowiska lokalnego oraz władz miasta udało się oddać do dyspozycji następnej grupy dzieci 4 salę z łazienką adaptując na ten cel służbowe mieszkanie dozorcy.
Przedszkole powiększyło swoją bazę dydaktyczną do 100 miejsc dla dzieci.
Choć zmieniła się lokalizacja nie zmieniła się ciepła, życzliwa atmosfera, szacunek którym darzymy dzieci, rodziców i wszystkich pracowników. Niezmienne pozostało również nieocenione wsparcie rodziców i sympatyków naszego przedszkola, z którym spotykamy się każdego dnia realizując nasze zadania. Dzieci z naszego przedszkola wytrwale budują więź ze środowiskiem lokalnym, w którym funkcjonujemy na co dzień. Przez wszystkie lata wspaniałej historii naszego przedszkola mieliśmy szczęście do cudownych nauczycieli i pracowników oraz niezawodnych przyjaciół, którzy angażują się w pracę dla dobra dzieci i społeczności przedszkolnej.

W czasie funkcjonowania Przedszkola Nr 3 funkcję dyrektora pełniły kolejno: * Wanda Zolich
* Maria Targosz-Różycka
* Jadwiga Dziech od 1976 do 1985 roku
* Teresa Tomana od 1985 do 2002 roku
* Małgorzata Pawlik od 2002 r.

I tak każdego dnia nasze przedszkole dopisuje kolejne karty swojej historii. Na beztroskiej zabawie i na nauce upływa dzieciom czas.

Wykorzystano materiały:
- dzienniki zajęć przedszkola nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- kroniki, zdjęcia
- „Z dziejów oświaty Czechowic-Dziedzic" wydane w 2007 roku nakładem Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach , Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, oddziału ZNP w Czechowicach-Dziedzicach