Opłaty

Pobyt dziecka

Przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie czyli w trakcie realizacji Podstawy Programowej w godz.: 7.30- 12.30.
Z kolei za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ponadprogramowego, Państwo płacą 1 zł.
Szczegółowe informacje zawiera:
Uchwała Nr XII/111/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice

Informacje

Opłata - dane do przelewu
Opłata (opłatę stałą) za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową prosimy wpłacać na konto:
13 1020 1390 0000 6102 0522 3427
Opłata za żywienie/ nr konta:
42 1020 1390 0000 6802 0522 3435
Ceny posiłków
Śniadanie – 2,00 zł
Obiad – 4,80 zł
Podwieczorek – 1,20 zł
Koszt wyżywienia: 8 zł dziennie
Godziny posiłków
Śniadanie – 8.30
Obiad – 11.30
Podwieczorek – 14.00

Mamo i Tato, przeczytaj!

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 7:30 do 12:30. Za każdą rozpoczętą godzinę rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 7.30 i po godz.12.30 płacą Państwo 1 zł.

Subwencja ministerialna – od 01.01.2017 r. Rodzice dzieci z rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego nie ponoszą kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu, opłacają tylko wyżywienie.
Rodzice wpłacający przelewem przy tworzeniu wzoru bankowego proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na różne konta za żywienie i pobyt dziecka, oraz o terminowe dokonywanie wpłat (do 10 dnia m-ca), ponieważ przelane od Państwa środki są bieżącym kapitałem do zakupu żywności dla uczęszczających dzieci.
Z kolei Rodzice wpłacający w kasie ZOPO lub w banku gotówką powinni wypełnić dodatkowy druk, który można pobrać w kancelarii dyrektora.

Wszelkie zmiany związane z ilością posiłków lub godzinami pobytu dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać u wychowawcy do 25 dnia miesiąca poprzedzającego tę zmianę.
Jeżeli rodzic dokonuje wpłaty przelewem należy w tytule przelewu podać: imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola, miesiąc oraz pozycje (dane znajdujące się na książeczce/blankiecie)

Dziękujemy za zrozumienie i terminowe dokonywanie płatności.

Proszę pamiętać!

Jeżeli rodzic dokonuje wpłaty przelewem należy w tytule przelewu podać: imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola, miesiąc oraz pozycje (dane znajdujące się na książeczce/blankiecie).