Dzień w przedszkolu

Godziny pracy przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 3 czynne jest od poniedziałku do piątku
od 5.30 do 16.30

Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 7.30-12.30.

Ramowy rozkład dnia, dzień w przedszkolu PP3.05:30 - 08:00
  • Przyjmowanie dzieci, rozmowy z rodzicami i dziećmi, zabawy wg wyboru dzieci, praca indywidualna, zabawy ruchowe.


08:15 - 08:30
  • Przygotowanie do śniadania.


08:30 - 09:15
  • Śniadanie


09:15 - 11:15
  • Zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sali lub na powietrzu, z całą grupą lub w zespołach.


11:15 - 11:30
  • Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne


11:30 - 12:15
  • Obiad


12:15 - 14:00
  • Przygotowanie do odpoczynku, odpoczynek dzieci 3-4 letnich, zajęcia popołudniowe dzieci 5 i 6 letnich.


14:00 - 14:15
  • Podwieczorek


14:30 - 16:30
  • Zabawy związane z utrwaleniem zdobytych wiadomości, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.